Meld deg på

Seminar

 Full gjenopprettelse.
Ånd, sjel og legemet


    Mer informasjon!

Uke 22 Ny evangeliseringsstartegi?

Denne ukene har jeg hentet noen undervisninger fra andre serier som handler om evangelisering og om å dele de gode nyhetene. (noen har du kanskje hørt før, men lytt på dem gjerne igjen, for de er viktige!

Flere deler kommer også etter hvert.
Et av spørsmålene jeg har er denne:

Ny evangeliseringsstartegi?
Jeg tror vi kristne må tenke i nye baner når det kommer til evangelisering. Jeg har sett i Norge en avkristning som vi ikke har sett før. Mange tenker at vi må forkynne mer om hvor store synderen de er og få dem til å omvende seg, før vi kan se at noe skjer i Norge.

Det er lett å tenke de andre og oss, men jeg tror årsaken til avkristningen i Norge ikke først og fremst er menneskets oppførsel, men hvordan vi kristne har fremstilt Gud.

Vi kristne har ofte fremstilt Gud som menneskers fiende. Vi kan ofte gi inntrykk av at Gud hater deg eller missliker deg fordi du gjør synd. Vi har på sett og vis gitt uttrykk av at Gud vil sende deg til helvete hvis du ikke vender deg om fra din synd.
I vår fremstilling av evangeliet har vi ofte mer fokus på synd, hvor mye du har gjort av den og hvor ille den er, isteden for hva er løsningen til problemet synd.
Jeg sier ikke at synd ikke er ille, som sagt så er den vår fiende, men løsningen er ikke å fokuserer på problemet, men finne løsningen.

Dessverre er det slik at vi kristne er ofte mer kjent for hva vi er imot, enn hva vi er for. 
Spesielt i Norge har vi lettere for å ha fokuset på hva som kan være feil og galt, enn hva som er rett og bra.

Denne ukens bibelvers å kunne utenat er:

Mark 16:15-18
15  Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker!
16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.
17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål,
18 og de skal ta slanger i hendene; og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, så de blir friske.»


 

Del 5 av undervisningen: Gud er ikke din fiende (for å få en helhet i denne undervisningen gå gjerne tilbake og se uke 3)

Jeg tror vi kristne må tenke i nye baner når det kommer til evangelisering. Jeg har sett i Norge en avkristning som vi ikke har sett før. Mange tenker at vi må forkynne mer om hvor store synderen de er og få dem til å omvende seg, før vi kan se at noe skjer i Norge.

Det er lett å tenke de andre og oss, men jeg tror årsaken til avkristningen i Norge ikke først og fremst er menneskets oppførsel, men hvordan vi kristne har fremstilt Gud.

Vi kristne har ofte fremstilt Gud som menneskers fiende. Vi kan ofte gi inntrykk av at Gud hater deg eller missliker deg fordi du gjør synd. Vi har på sett og vis gitt uttrykk av at Gud vil sende deg til helvete hvis du ikke vender deg om fra din synd.
I vår fremstilling av evangeliet har vi ofte mer fokus på synd, hvor mye du har gjort av den og hvor ille den er, isteden for hva er løsningen til problemet synd.
Jeg sier ikke at synd ikke er ille, som sagt så er den vår fiende, men løsningen er ikke å fokuserer på problemet, men finne løsningen.

Dessverre er det slik at vi kristne er ofte mer kjent for hva vi er imot, enn hva vi er for. 
Spesielt i Norge har vi lettere for å ha fokuset på hva som kan være feil og galt, enn hva som er rett og bra.

Lytt eller se undervisningenDag 1 Ny evangelisering-strategi?

Del 6 av undervisningen: Gud er ikke din fiende (for å få en helhet i denne undervisningen gå gjerne tilbake å se uke 3)

Jeg vet ikke om du har en lik opplevelse som meg? Men jeg følte ofte at evangelisering var noe vi var pliktige til som kristne, og det var sjeldent noe jeg så frem til. Hvem liker å bli avvist 50 ganger i løpet av en kveld? Jeg har stor beundring fordi som har en jobb som selger, jeg hadde kanskje ikke holdt ut en uke en gang i det yrke.
Jeg hadde også en oppfattelse av at evangelisering var å gi noen en traktat på gaten, og håpe på en samtale (helst at noen spontant sa: Ja jeg vil bli en kristen) eller å gå på husbesøk (dette var absolutt det verste, følte meg nesten alltid som de brysomme Jehovas vitner.) 

Da jeg gikk på søndagsskolen husker jeg at jeg fikk stjerner i en bok for godt fremmøte, og jeg fikk en pris når jeg hadde oppnådd et visst antall stjerner i stjerneboka.
Jeg tror vi ofte har tenkt litt på Gud på samme måte, og kanskje spesielt når det kommer til evangelisering.

Lytt eller se undervisningenDag 2 Må vi evangelisere (og drive misjon)

(Fra serien: Hvem er jeg Del 5 )

Denne undervisningen er fra serien: Hvem er jeg som jeg hadde tidligere i skolen. Gå gjerne tilbake å se på den igjen hvis du ønsker å få med deg sammenhengen!

Når det kommer til de ikke kristne så identifiserer heller ikke Gud dem for deres synder.
Dette er en revolusjonerende tanke for mange kristne, for vi trodde at vi var de hellige og utvalgte, og at Gud elsket oss fordi vi trodde på han. Men Gud hater horer, homser, perverter, skattesnytere, buddhister, muslimer og bak-snakkere, og Guds dom skal komme over dem.

Når Gud ser på mennesker definerer han dem ikke slik: Synder, homofil, pervers, hore, narkoman, muslim, buddhist også videre: Hvis de er ikke kristne ser ham på dem først og fremst som bortkommende sønner og døtre av Ham.
Synd er et hinder for dem og oss til å komme til Gud, men den definerer ikke hvem vi i sannhet er. Gud hater synd fordi det skiller oss fra et godt fellesskap med andre og med Ham, men synd er ikke oss eller dem.

Jeg jobber selv blant buddhister, og jeg ser dem ikke for buddhister, men for mennesker som også er elsket av Gud og som bortkommende sønner og døtre av ham. Når dette går opp for dem, så er det også mange som tar imot Jesus.

Gud kom ikke til verden for å dømme menneskene. Gud kom ikke for å dømme deg, eller de som ikke tror på ham ennå. Men Gud elsket og elsker verden for at alle de som tror på Ham ikke skal gå fortapt. Vi har ofte snudd på dette og sagt: Hvis du ikke tror på Gud så vil han dømme deg til evig pine i helvete. 
Gud dømmer ingen til helvete, men han ønsker å redder dem fra et helvete. Stor forskjell!
Jesus selv sa:
Joh 12:47 (BGO)

47 Hvis noen hører Mine Ord og ikke tror, dømmer ikke Jeg ham. For Jeg kom ikke for å dømme verden, men for å frelse verden


Se undervisningen!


Du kan også se den på Vimeo her!


 Lytt til undervisningen

Last ned/les tekst

Last ned/les teksten her (hele serien)

 


 

Share

Dette er en reprise fra tidligere, men den er viktig i forhold til temaet denne uken, så jeg vil gjerne at du ser/lytter til den igjen!

Det er mange kristne som tror at Gud forholder seg til dem basert på lov.
Jeg var en av dem i mange år.
De fleste evangeliske kristne vet at de ble frelst av nåde og at vi ikke er under loven, for Pauls sier jo det, men allikevel tror vi at Gud baserer sitt forhold til oss på hvor hellige vi har klart å leve.

Vi tenker at hvis jeg ikke synder, husker på å ha tid med Gud en gang om dagen, ber, engasjerer meg i kristne aktiviteter, evangeliserer også videre, da er Gud fornøyd med meg og vil også ha fellesskap med meg.
Men når jeg synder, eller har bedt og lest i Bibelen lite, har kanskje glemt å evangelisere eller ikke vært i menigheten på en stund, da er det et skille mellom Gud og meg, og Gud er fjern og vil ikke ha fellesskap med meg før jeg har omvendt meg og vist bot og bedring.
Er det slik det skal være mellom oss og Gud?

Lytt eller se undervisningenDag 4 Evangeliet er enkelt