Meld deg på

Seminar

 Full gjenopprettelse.
Ånd, sjel og legemet


    Mer informasjon!

Uke 8 Hvem er jeg?

Denne uken vil jeg skifte fokus litt på undervisningen. Vi har nå sett en del på hvem Gud er og jeg håper at du nå har fått revet ned en del løgntanker om hvem Gud er! Nå skal vi se litt mer på hvem vi er, vår verdi og hvem Gud har skapt oss til å være!

Hvem er jeg?
Er et spørsmål som skremmer mange, de er redd for at hvis de oppdager hvem de virkelig er så vil de ikke like dem selv.
Det kan også være du et redd for at andre ikke vil like deg hvis de oppdager hvem du «egentlig» er.

Du kan kanskje være redd for at dine vaner og negative handlinger kan være den du er, og at du ikke kan gjøre noe med det.

Dette er kanskje en av de største fryktene mennesker har; at de er sine negative handlinger, vaner, tanker og følelser. Dette igjen fører til depresjoner og håpløshet. Du føler deg fanget og at det ikke finnes noen vei ut, for hvis dette er i sannhet den jeg er, kan jeg igrunnen ikke forandre på det.

Du har kanskje prøvd på å forandre deg, men har ikke lykkes i det i særlig stor grad.
Du lengter etter frihet, men vet ikke hvordan de kan oppleve den.
Vi alle lengter etter frihet og å bli akseptert, men når vi ser negative sider ved oss selv så er vi redd for at dette er meg, og vi har problemer med å akseptere oss selv. 


Det er kanskje en del som prøver bare å leve med det, og prøver å akseptere sine negative sider. Det kan være problemer med sjalusi, sinne selvmedlidenhet, frykt også videre. De kan tenke at dette er bare en del av meg, det er en del av min familie arv. Min far har problemer med sinne og hans far var slik også, min mor er ofte bekymret og hennes mor og bestemor var slik også, det er bare en del av oss, det er vår negative familie arv. 
Selv om vi kan prøve å akseptere våre negative sider så er det allikevel et rop dypt ned i våre hjerte om frihet, for vi føler oss fanget i våre negative handlinger og adferdsmønster.
Det kan hende du føler det som om en slags mørk skygge som alltid henger over ditt liv, og som du ikke kan bli kvitt.


NB! For å se videoen eller lytte til audio, trykk på overskriften eller linken: Les mer..

 

(Fra serien: Hvem er jeg Del 1)

Hvem er jeg? Er et spørsmål som skremmer mange, de er redd for at hvis de oppdager hvem de virkelig er så vil de ikke like dem selv.
Det kan også være du et redd for at andre ikke vil like deg hvis de oppdager hvem du «egentlig» er.

Du kan kanskje være redd for at dine vaner og negative handlinger kan være den du er, og at du ikke kan gjøre noe med det.

Dette er kanskje en av de største fryktene mennesker har; at de er sine negative handlinger, vaner, tanker og følelser. Dette igjen fører til depresjoner og håpløshet. Du føler deg fanget og at det ikke finnes noen vei ut, for hvis dette er i sannhet den jeg er, kan jeg igrunnen ikke forandre på det.

Du har kanskje prøvd på å forandre deg, men har ikke lykkes i det i særlig stor grad.
Du lengter etter frihet, men vet ikke hvordan de kan oppleve den.
Vi alle lengter etter frihet og å bli akseptert, men når vi ser negative sider ved oss selv så er vi redd for at dette er meg, og vi har problemer med å akseptere oss selv. 


Det er kanskje en del som prøver bare å leve med det, og prøver å akseptere sine negative sider. Det kan være problemer med sjalusi, sinne selvmedlidenhet, frykt også videre. De kan tenke at dette er bare en del av meg, det er en del av min familie arv. Min far har problemer med sinne og hans far var slik også, min mor er ofte bekymret og hennes mor og bestemor var slik også, det er bare en del av oss, det er vår negative familie arv. 
Selv om vi kan prøve å akseptere våre negative sider så er det allikevel et rop dypt ned i våre hjerte om frihet, for vi føler oss fanget i våre negative handlinger og adferdsmønster.
Det kan hende du føler det som om en slags mørk skygge som alltid henger over ditt liv, og som du ikke kan bli kvitt.

Men jeg har gode nyheter til deg!

Les mer: Dag 1 Hvem er jeg egentlig?

(Fra serien: Hvem er jeg Del 2)

Hvis jeg spør deg: Hvem er du? Hva vil du svare?
Kanskje du vil si: «Jeg et sønn og datter av min far og mor som har Johannessen som etternavn.» Eller: «Jeg er snekker eller økonom, og jeg har tatt den og den utdannelsen.»
Dette kan si noe om deg og hva du gjør, men det vil ikke forteller meg så mye om deg som person.

Hvis jeg spør: «Hva slags person er du? Hva er dine egenskaper som person?» Ville jeg ha fått svar som: «Jeg et en utadvendt person, eller jeg er en sjenert person.» «Jeg et en person som liker å være mye alene, eller jeg er en person som liker å være med folk hele tiden.» Jeg er en person som ønsker oppmerksomhet, eller en som ikke ønsker det.

Jeg vet at det er ofte populært med personlighetstester, der man tar en test for å finne ut hva slags personlighet vi har, for som jeg begynte med: Vi har alle en nedlagt lengsel i oss til å finne ut om hvem vi egentlig er.

Les mer: Dag 2 Tilbake til originalen!

(Fra serien: Hvem er jeg Del 3)

Vi har delvis blitt oppdratt i Norge med å bekjenne: Vær meg arme synder nådig.
Så vår identitet har ofte fokusert mer på å være en arme synder enn å være rettferdig.

I Norge er vi ofte flinke til å feilsøke, vi liker å finne ut og kritisere hva som er feil. Det kan kanskje vær hundre ting som er bra og perfekt, men hvis det er en ting som er feil har vi fokuset på det ene.
Vi kan ofte tro at Gud er slik også, for Gud er jo perfekt, er han ikke? Vi kan tenke at Gud er en feilsøkende Gud, han finner hva som er feil med oss, og peker det ut: Og sier: Omvende deg fra det, ellers…
Kan jeg fortelle deg en god nyhet? Gud peker ikke på hva som er feil med deg! Men han vil at du skal finne ut hva som virkelig er sant om deg, at du er hans elskede sønn eller datter, og at du ved tro på Jesus er blitt renset fra all din synd, du har blitt ren og rettferdig, det er hva Gud ønsker at du skal se.

Les mer: Dag 3 Har jeg to identiteter?

(Fra serien: Hvem er jeg Del 4)

Da jeg kjempet imot synden føltes det ut som det alltid var en synding, ond side av meg selv som ønsket å synde, og det føltes ut som han ofte vant. Jeg trodde dette var en del av min identitet, for jeg hadde hørt undervisning som gikk ut på at vi måtte korsfeste kjødet.

Jeg trodde målet på en god kristen var hvor bra man klare å korsfeste seg selv. Hvor bra man klarte å gjøre åndens frukter og hvor flink man var til å unngå å gjøre kjødets gjerninger.
Hvis du er på denne tredjemøllen vil du etterhvert finne ut at bra er aldri bra nok, og du vil bli frustrert fordi du aldri vil føle at du klarer å korsfeste deg selv godt nok. Det virker som det alltid er noe som vil krype ned av korset igjen, og hele prosessen starter da på nytt.

Les mer: Dag 4 Hva er og må vi korsfeste kjødet?

(Fra serien: Hvem er jeg Del 5 )

Denne undervisningen kan du hoppe over hvis du ønsker det. Jeg kommer tilbake til denne delen helt mot slutten av skolen når jeg snakker om evangelisering!

Når det kommer til de ikke kristne så identifiserer heller ikke Gud dem for deres synder.
Dette er en revolusjonerende tanke for mange kristne, for vi trodde at vi var de hellige og utvalgte, og at Gud elsket oss fordi vi trodde på han. Men Gud hater horer, homser, perverter, skattesnytere, buddhister, muslimer og bak-snakkere, og Guds dom skal komme over dem.

Når Gud ser på mennesker definerer han dem ikke slik: Synder, homofil, pervers, hore, narkoman, muslim, buddhist også videre: Hvis de er ikke kristne ser ham på dem først og fremst som bortkommende sønner og døtre av Ham.
Synd er et hinder for dem og oss til å komme til Gud, men den definerer ikke hvem vi i sannhet er. Gud hater synd fordi det skiller oss fra et godt fellesskap med andre og med Ham, men synd er ikke oss eller dem.

Jeg jobber selv blant buddhister, og jeg ser dem ikke for buddhister, men for mennesker som også er elsket av Gud og som bortkommende sønner og døtre av ham. Når dette går opp for dem, så er det også mange som tar imot Jesus.

Gud kom ikke til verden for å dømme menneskene. Gud kom ikke for å dømme deg, eller de som ikke tror på ham ennå. Men Gud elsket og elsker verden for at alle de som tror på Ham ikke skal gå fortapt. Vi har ofte snudd på dette og sagt: Hvis du ikke tror på Gud så vil han dømme deg til evig pine i helvete. 
Gud dømmer ingen til helvete, men han ønsker å redder dem fra et helvete. Stor forskjell!
Jesus selv sa:
Joh 12:47 (BGO)

47 Hvis noen hører Mine Ord og ikke tror, dømmer ikke Jeg ham. For Jeg kom ikke for å dømme verden, men for å frelse verden

Les mer: Dag 5 (frivillig) Hvem er de ikke kristne?

(Fra serien: Hvem er jeg Del 6 )

Det nye livet er din nye identitet, og den du ble skapt for! Du sitter ikke lenger fast i din synd, du er blitt satt fri, du har blitt en ny skapning.
2 Kor 5:17 (eBibelen – Guds Ord)
17 Så om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.

Hvordan ser denne nye identiteten ut? Den ser faktisk ut som Jesus, for husk du ble skapt i hans bilde og han bor i deg, han ble faktisk en del av din nye identitet også. Det er noe mystisk som skjer som går ut på at du blir ett, du blir helt forenet med Jesus og hans natur som nevnt i forrige kapitel.

Din sanne identitet er at du er Guds barn, du er rettferdig, du er hellig, du er verdifull, du er viktig, du er unik, du er elsket, du er funnet uten feil også videre. Det er hvem du er!
Og alt i vårt kristenliv handler om å oppdage dette, det handler om å bli forvandlet tilbake til vår originale tilstand, slik Gud skapte oss.
Jo mer vi ser dette, jo mer vil vi handle ut i fra dette også!

Les mer: Dag 5 Din nye identitet