Meld deg på

Seminar

 Full gjenopprettelse.
Ånd, sjel og legemet


    Mer informasjon!

Uke 15 Loven og nåden/Romerbrevet 7

Denne uken har jeg med de fire siste delene av undervisningsserien om at vi ikke er under loven men under nåden.

Jeg snakker igjen litt om identitet denne uken og dag 4 handler spesielt om at vi ikke er bare noen skitne syndere! Så få spesielt med deg denne.

Jeg har også en enkelt undervisninger der jeg vil utvide det jeg allerede har snakket en del om i denne serien, der jeg forklarer Romerbrevet 7.

Igjen: Hvis du skulle ønske å studere dette emnet dypere se Andrew Farleys undervisning og bøker!
http://www.andrewfarley.org/

--- Tore Johannessen ---

(Fra serien: Loven og nåden - Del 11)
Sannheten er den at da du ble en kristen ble du satt fri fra all forbannelse, men hvis du ikke tror på det, eller tror at det er dine gjerninger som teller, lever du faktisk under forbannelsen fremdeles, selv om Jesus allerede satte deg i frihet fra den.
La oss se litt nærmere på dette verset fra Galaterne 3:
10 For alle de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse, for det er skrevet: Forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det.

Så hvis du fremdeles tror at dine gjerninger teller for Gud er du faktisk under lovens forbannelse.
All forbannelse ble opphevet ved Kristus, men du må velge å tro det.

Les mer: Dag 1 Fri fra lovens forbannelse!

(Fra serien: Loven og nåden - Del 12)

Du tenker kanskje nå: «Siden du sier vi ikke lenger har loven å forholde oss til, at vi ikke er under den, da kan jeg bare gå ut å synde så mye jeg vil. Dette vil jo føre til et åndelig anarki, eller du gir folk en lisens til å synde!»
Nå tror jeg det er ingen som trenger en lisens til å synde, for de synder fint uten den, men dette er frykten mange har: Hvis vi ikke forkynner litt lov, så vil mennesker bare gjøre hva de vil, og synd vil florerte. Så vi trenger å forkynner litt lov, men tingen er at hvis det er litt lov, er det fremdeles lov, og vi legger oss igjen under den.

De første kristne spurte egentlig det samme spørsmålet, og de hadde den samme frykten. Paulus sin respons til dette finner vi i Romerbrevet det sjette kapittel.

Les mer: Dag 2 Kan vi synde så mye vi vil, siden vi ikke er under loven?

(Fra serien: Loven og nåden - Del 13)
Noen tenker på sjel og kropp som noe negativt, og som noe som er syndefull. For selv etter at vi har blitt kristne kan vi med vår vilje velge å bruke kroppene våre til synd, men det vil ikke si det samme som at din identitet er synd.
Noen prøver å slå to og to sammen og tenker at sjel og kropp fremdeles må tilhøre synd, fordi man gjør synd, og de tenker at det er kun ånden som tilhører Gud.
Hvis du leser nøye hva Paulus sier så vil du se at han ikke sier dette, for både ånd, sjel og kropp tilhører nå Gud. Det er jo derfor han sier: Husk at kroppene deres er et tempel for Den Hellige Ånd, og ikke bruk den til redskap for urettferdighet, men for rettferdighet.

Les mer: Dag 3 Hele deg tilhører Gud

(Fra serien: Loven og nåden - Del 14)
Gjennom loven vil djevelen gjerne fortelle deg: Du et bare en skitten synder! Dette er din identitet, og den du bare er. Han vil enten fortelle deg: Du er en skitten synder uten Gud, eller en skitten synder som Gud ser på gjennom troen på Jesus, og han godtar deg kun på grunn av det.
Ser Gud på deg som en synder som egentlig er avstøtende på grunn av din skittenhet og synd, men som han må elske på grunn av Jesus?
Ser han deg som en skitten, tannløs, stygg og illeluktende uteligger som han bare er nødt til å være gift med, fordi han sa han elsket oss? Og Jesus et bare et slags filter som han prøver å se igjennom, eller et teppe som han dekker over oss med?

Noen ganger tror jeg vi ser på oss selv slik i forhold til Gud, og det er dette bildet religion og loviskhet gjerne vil sette på deg selv og ditt forhold til Gud.
Men Gud ser faktisk på deg som sin vakker, rene og fullkomne brud, uten flekk eller rynke. For det et den du i sannhet er, du er ikke din synd!  
(Se også gjerne hele serien om: Du er ikke under loven, men under nåden)

Les mer: Dag 4 Er du bare en skitten synder?

(Fra serien: Loven og nåden - Del 14)
I denne undervisningen underviser jeg utifra Romerbrevet kapittel 5-8, mitt fokus er å se romerbrevet kapittel 7 i sin sammenheng.
Mange tenker på Romerbrevet 7 som det normale kristenliv, men når vi ser det i sin sammenheng ser vi at Romerbrevet 7 handler om hva som skjer da loven var virksom, men den kan fremdeles være en realitet for oss hvis vi tror dette er det normale for oss.
Vi må se sannheten om hva Jesus gjorde med syndens og dødens lov, og at det ikke lenger er noen fordømmelse for de som er i Jesus Kristus!

Les mer: Dag 5 Romerbrevet kapittel 7 (og 5-8)