Vi har sett på at kjødet er fremdeles en faktor, men at det handler om programmering fra syndenaturen. Vi trenger ikke å korsfeste kjødet, for den er allerede død og korsfestet, men vi må la våre sinn bli fornyet så vi ikke lenger tenker som mørkets rike tenker.

Så kjødet er programmering fra mørkets rike, men det er en faktor til inn i bildet, som frister oss og vil lure oss til å synde, det handler om han som er herskeren i dette mørkets riket, og han har en makt kalt synd.
1Mos 4:7
7 Har du godt i sinne, kan du ikke da se frimodig opp? Men hvis du ikke har godt i sinne, ligger synden på lur ved døren. Dens onde lyst vil fange deg, men du skal herske over den. «

Rom 7:17
Men nå er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg.

Rom 7:20
Hvis jeg gjør det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg.


Dette er lydfilen. Du kan laste den ned her

Disse skriftstedene viser at synd er ikke bare noe vi gjøre, men en ond makt som vil dra oss bort fra Gud og hans kjærlighet og få oss til å gjøre det som er ondt.

Du kan også se her at Paulus snakker ikke om sin gamle natur heller, men en makt som heter synd. Synd igjen kan også påvirke våre tanker slik at vi tenker kjødelige.

  • Husk at du er ikke synden, selv om du kan falle i synd, og du er heller ikke ond selv om du gjorde onde ting, men synd er en makt som kommer fra mørkets rike, og som vil prøve å friste deg.

Så synd er ikke en del av deg, den er noe som ikke er deg. Det var også det som Paulus gjenkjente her i Romerne 7, at det ikke var han som gjorde det, men synden som bodde i ham.
Han gjenkjente at synden ikke var ham.

Husk at Adam og Eva ikke hadde en syndenatur før de falt, men de hadde fremdeles mulighet til å synde og de ble fristet til å synde. Så det at vi faller i synd, betyr ikke at vi har en syndenatur, eller at vi er synden.

Det å se at kjødet og den onde natur er korsfestet og at synd ikke er deg, vil hjelpe deg til å leve i seier. Du er også i stand til å tilgi, akseptere og elske deg selv når du ser dette! For du kjemper ikke lenger mot deg selv, men du kjemper imot en makt som heter synd.
Gud ser dette, han ser at synden du gjør ikke er deg, det er derfor Gud også kan akseptere deg og at du er til behag for ham og at du også er rettferdig, fordi du har fått en ny natur, og det gamle er borte. Ditt gamle menneske og syndelegemet er korsfestet, du er en ny skapning, og denne skapningen er hellig, ren og akseptable for Gud.
Vi kan selvfølgelig fortsatt velge å gjøre synd. Vi kan gi etter for fristeren og tro på løgnene til djevelen, men selv om vi gjør synd mister vi ikke den nye naturen.


Tankenes opprinnelser.

Vet du at mange av de tankene du har ikke er dine tanker? Dine tanker kan ha tre opphav: De kan komme fra deg selv, de kan komme fra Gud eller de kan komme fra mørkets rike og djevlene.


Jeg vet ikke om du har erfaring en negativ tanke som plutselig kom inn i tankene dine? Jeg har det. 
For en tid tilbake var på et kjøpesenter her jeg jobber i Thailand, og det var en politimann der. Plutselig kom en tanke til meg og sa: ”Ta pistolen hans!”

Min første følelse var fordømmelse. Hvordan kan jeg ha en slik en dum tanke, jeg er en som underviser Guds ord, hvordan kan jeg tenke noe slikt? Den neste følelser jeg hadde var frykt. Jeg tenkte: Hva ville skje hvis jeg virkelig hadde fulgt denne tanken. Ville jeg ha bli satt inn i fengsel? Og hva ville skje med tjeneste mine både på nettet og i Thailand?


Men så husket jeg: Hei dette var ikke min tanke, dette vare en tanke som ble sendt fra fienden, djevlene. Da jeg oppdaget dette forsvant all fordømmelse og frykt.

Jeg bare ønsker å ta med her, før du begynner å tro at jeg har mange slike tanker og at jeg nær på vil gjøre en slike ting. Djevelen sendte ikke denne tanken fordi han visste jeg ville gjøre det, for det ville jeg ikke ha gjort, men han visste jeg ville bli fordømt og få frykt av dem.

Når djevelen sender negative tanker vår vei så er det nettopp hva han ønsker: At vi skal bli fordømt og fryktsomme. 

Vår oppgave er å skjelne hva slags tanker som er fra Gud eller fra mørkets rike og dens programmering. Vi trenger å rive ned løgnene tanker fra mørkets rike og få våre tanker på linje med Guds sannheter.Når du blir fristet, så må du vite hvor disse tankene kommer fra? De kommer ikke fra Gud, og de kommer ikke fra deg, de kommer fra en makt som heter synd, du kan også si djevlene eller onde ånder.
Din gamle programmering fra din onde natur som heter kjødet, kan også være en faktor, men det er ikke deg.
Djevelen kan ofte fordømme deg og si: ”Nå tenkte du disse syndige tanker igjen, du burde skamme deg!” Men disse tankene er ikke fra deg i det hele tatt, det var faktisk han som først sendte dem, også fordømte han deg for dem etterpå.Hvis du er i enighet med de tanker som ikke er fra Gud, og også handle på dem, er det en synd, og da trenger du å omvende deg fra det, men disse tankene kom opprinnelig ikke fra deg selv. 

Husk at en tanke er ikke en synd i seg selv heller, men det er når du begynner å være enig med de tankene og har «fellesskap» med dem at det er en synd.Martin Luther sa at du ikke kan hindre en fugl å fly over hodet ditt, men du kan hindre den fra å bygge et reir der.

Så du kan ikke forhindre en tanke å komme, men du kan hindre den fra å få fotfeste i sinnet ditt, og at den kan bygge et rede der.


Dette betyr også at du ikke trenger å gå rundt hele dagen, be om tilgivelse og omvende deg fra alle de negative tankene som kommer inn i tankene dine hver dag. Men du har autoritet til å stå dem imot og ikke gi dem tilgang.
Sett opp et adgang forbudt skilt til negative og syndig tanker.

Mange er ikke klar over dette; men du har autoritet til å ta alle tanker til fange (2 Kor 10:4-5).

  • Du kan kontrollere hva som kommer inn i dine tanker. Og når du kan kontrollere dine tanker kan du også kontrollere dine følelser og handlinger.

Så ikke tro på denne løgnen om at du er kraftesløs mot syndige tanker, disse syndige tankene er heller ikke fra deg, de er enten en programmering fra din syndige natur eller fra en makt som heter synd.

  • Husk at din syndige natur er død, og du har autoritet og kraft over syndens makt!

Jak4:7
Underordne dere derfor under Gud! Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere

1Pet 5:8-9
8 Vær edrue, vær årvåkne! For deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke.
9 Stå ham imot, faste i troen


Støtt sidene med en gave!
Vipps: 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787